Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 21 od 27.11.2019.)


 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Jagodine
 • Odluka o visini stopa poreza na imovinu za 2020. godinu
 • Odluka o stopi amortizacije na teritoriji grada Jagodine za poresku 2020. godinu
 • Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige za poresku 2020. godinu
 • Odluka o određivanju koeficijenta zone i koeficijenta namene objekta za utvrđivanje visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Plan generalne regulacije dela bloka 8 u zoni 2
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju autobuskih stajališta koja se mogu koristiti u linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Jagodine
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu  
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt Javnog ugovora o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt Javnog ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu naziva društva "Porr - Werner & Weber - Jagodina d.o.o. Jagodina" i za upotrebu imena grada Jagodine u novom nazivu privrednog društva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na način i postupak uređivanja međusobnih odnosa grada Jagodine i AD "Holding Industrija kablova" Jagodina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana za 2019. godinu Zavičajnog muzeja Jagodina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana za 2019. godinu Kulturnog centra "Svetozar Marković" u Jagodini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana za 2019. godinu predškolske ustanove "Pionir" u Jagodini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana za 2019. godinu Turističke organizacije grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gradskog centra za socijalni rad Jagodina
 • Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Milan Mijalković" u Jagodini
 • Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" u Jagodini
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu pri kupovini seoske kuće sa okućnicom namenjene za stanovanje i pomoć u građevinskom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex