Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 21 od 04.10.2017.)


  • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA JAGODINA
  • ODLUKA O VODOVODU I KANALIZACIJI
  • PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN PRIKLJUČNE SNAGE I ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE GRADA JAGODINE
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA JAGODINE ZA KALENDARSKU 2017. GODINU
  • ODLUKA O NAZIVIMA ULICA U JAGODINI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex