Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 20 od 19.08.2020.)


  • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Jagodine
  • Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine grada Jagodine
  • Odluka o završnom računu budžeta grada Jagodine za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Jagodine za 2020. godinu
  • Odluka o institucionalnoj podršci JP "Standard" Jagodina u realizaciji programa vodosnabdevanja i prerade otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji - Program VI
  • Godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za grad Jagodinu za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt Aneksa Javnog ugovora o javno - privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Jagodine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na usvojene izmene i dopune Finansijskog plana za 2020. godinu Turističke organizacije grada Jagodine
  • Rešenje o dodeli poslovnog prostora na korišćenje Pomoravskom upravnom okrugu
  • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ljubiša Urošević" u Ribaru


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex