Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 2 od 29.01.2019.)


 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za budžet, finansije, privredu, poljoprivredu i investicije
 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Skupštine grada Jagodine za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradonačelnika i Gradskog veća za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za budžet, finansije, privredu, poljoprivredu i investicije za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za urbanizam, građevinske, stambene i imovinsko pravne poslove za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za društvene delatnosti za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za zaštitu životne sredine i komunalne poslove za 2018. godine
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za skupštinske i normativne poslove za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradskog pravobranilaštva
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Skupštine grada Jagodina za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradonačelnik i Gradskog veća za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za budžet, finansije, privredu, poljoprivredu i investicije
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za urbanizam, građevinske, stambene i imovinsko pravne poslove za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za društvene delatnosti za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za zaštitu životne sredine i komunalne poslove za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradske uprave za skupštinske i normativne poslove za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana direktnog korisnika budžeta Gradskog pravobranilaštva za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti JP Gradska Toplana Jagodina na Odluku Nadzornog odbora br. 433/1 od 27.04.2018. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti JP "Standard" Jagodina na Odluku Nadzornog odbora br. 713-2 od 28.01.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji radarskog centra "Bešnjaja" u 2018. godini
 • Program Putovanja privredno-političke delegacije grada Jagodine u Republiku Austriju u grad Beč
 • Zaključak Ustavnog suda Broj: IUo-217/2017 od 25.01.2019. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex