Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 19 od 31.10.2019.)


  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Jagodine za devetomesečni period od 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine
  • Javni poziv za dostavljanje programa rada udruženja građana u cilju dodele dotacija iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu
  • Javni poziv za dostavljanje prijava za članstvo u Komisiji za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Jagodinu
  • Zaključak Ustavnog suda br. IUo - 17/2017


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex