Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 19 od 23.11.2018.)


 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2017, 16/2018 i 19/2018)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/2018)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ZA PORESKU 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 19/2018)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/2013, 1/2014, 13/2014, 10/2015, 10-1/2015 - ispr., 18/2015, 20/2015, 22/2015, 18/2016, 21/2016, 27/2017 i 19/2018)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA JAGODINE ZA KALENDARSKU 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/2017, 21/2017, 24/2017, 4/2018, 7/2018 i 19/2018)
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/2018)
 • ODLUKA O OBAVEZNOM NAČINU REŠAVANJA STACIONARNOG SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/2018)
 • ODLUKA O STOPI AMORTIZACIJE NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ZA PORESKU 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 19/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MANJEG ODNOSNO VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PIONIR" JAGODINA ZA RADNU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 19/2018)
 • ODLUKA O VISINI STOPA POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 19/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex