Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 18 od 11.08.2020.)


  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Jagodine za šestomesečni period od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada PWW Jagodina d.o.o. Jagodina
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za primopredaju nepokretnosti u svojini grada Jagodine i postupcima sprovođenja pravosnažnih rešenja Agencije za restituciju RS
  • Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta crkvama i verskim zajednicama
  • Rešenje o imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru regionalnog stambenog programa, Potprojekat 8 - seoske kuće i imenovanju službenika odgovornog za kontrolu kvaliteta
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex