Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 18 od 09.10.2019.)


  • Rešenje o odobravanju sredstava za socijalno ugrožene jednoroditeljske porodice sa teritorije grada Jagodine
  • Rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve
  • Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP "Uređenje i javno osvetljenje" Jagodina
  • Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja grada Jagodine
  • Program putovanja delegacije grada Jagodine u Republiku Austriju u grad Beč


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex