Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 18 od 19.11.2018.)


  • REŠENJE O USVAJANJU PLANA ZIMSKOG ODRŽAVANJA ULICA U GRADU I LOKALNIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ZA PERIOD 2018/2019. GODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 18/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex