Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 17 od 16.10.2018.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN PRIKLJUČNE SNAGE I ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/2013, 10/2014, 15/2015, 16/2015, 16/2016, 21/2017 i 17/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex