Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 16 od 27.09.2018.)


  • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA GRAD JAGODINU U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 27/2017, 4/2018, 7/2018 i 16/2018)
  • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2017 i 16/2018)
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/2008, 6/2009, 1/2011, 17/2013, 10/2014, 16/2016 i 16/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA JAGODINE ZA PERIOD 2017-2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex