Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 15 od 15.06.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Instrukciju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Jagodine o načinu plaćanja usluga Javne predškolske ustanove "Pionir" Jagodina tokom trajanja opasnosti od širenja zarazne bolesti Covid 19


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex