Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 15 od 28.08.2019.)


  • Rešenje o dodeli finansijskih sredstava za socijalno ugrožena lica sa teritorije grada Jagodine
  • Rešenje o dodeli finansijskih sredstava za nabavku rančeva sa školskim priborom za decu školskog uzrasta romske populacije sa teritorije grada Jagodine
  • Rešenje o izboru programa i projekata kojima se finansiraju nevladine organizacije iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru programa i projekata kojima se finansiraju nevladine organizacije iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu
  • Rešenje o odobravanju finansijskih sredstava za učešće u troškovima prevoza i smeštaja učenika Džolić Vasilija
  • Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti Gradskom centru za socijalni rad u Jagodini
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Standard" Jagodina o prenosu vodovodne i kanalizacione mreže u svojinu grada Jagodine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Gradska toplana Jagodina o prenosu dela toplovodne mreže u svojinu grada Jagodine
  • Izmena programa putovanja privredno-političke delegacije grada Jagodine u Republiku Grčku


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex