Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 11 od 27.05.2020.)


  • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta
  • Rešenje o odobravanju sredstava iz budžeta grada Jagodine za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2020. godinu
  • Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta crkvama i verskim zajednicama
  • Rešenje o odobravanju sufinansiranja strelaca protivgradne zaštite za sezonu 2020. godine na teritoriji grada Jagodine
  • Rešenje o razrešenju dužnosti načelnika i postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine i komunalne poslove grada Jagodine
  • Rešenje o davanju saglasnosti JP "Standard" Jagodina - RJ "Pijaca" za zauzeće dela javnih površina
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Narodne biblioteke "Radislav Nikčević" u Jagodini
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex