Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 1 od 16.01.2018.)


  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICAMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 24/2017 i 1/2018)
  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ POMOĆI U SLUČAJU SMRTI LICA ČIJE JE PREBIVALIŠTE BILO NA TERITORIJI GRADA JAGODINE, ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 1/2018)
  • ODLUKA O KREDITNOJ PODRŠCI REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 1/2018)
  • REŠENJE O PRIZNAVANJU BESPLATNOG PREVOZA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 1/2018)
  • STATUT GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/2017 - prečišćen tekst i 1/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex