3 Službeni list grada Bora, broj 56 od 27.11.2020.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 56 od 27.11.2020.)


  • Zaključak o davanju na privremeno korišćenje prostorije MZ "Metalurg" za potrebe formiranja Covid ambulante


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex