3 Službeni list grada Bora, broj 5/2023 od 23.02.2023.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 5/2023 od 23.02.2023.)


  • Odluka o saglasnosti finansiranja grada Bora projekta "Ulaganje u ekološku prevenciju u pogledu otpornosti na rizik od katastrofa"
  • Odluka o saglasnosti finansiranja grada Bora projekta "Javno ulaganje u inovativnu obnovljivu energiju i energetsku efikasnost"
  • Odluka o stavljanju van snage odluke o vrednosti boda za obračun zakupnine poslovnog prostora i garaža
  • Rešenje o izmeni Rešenja o zaduženju člana Gradskog veća grada Bora za određenu oblast


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex