3 Službeni list grada Bora, broj 41/2021 od 13.12.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 41/2021 od 13.12.2021.)


 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor
 • Odluka o gradskom i prigradskom prevozu putnika
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije o prenosu prava javne svojine na nepokretnostima, gradu Boru
 • Odluka o izmeni Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije o prenosu prava javne svojine na KP Br. 1869 KO Bor 1, gradu Boru
 • Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova Gradskog veća grada Bora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Boru
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Boru
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Đura Jakšić" u Krivelju
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Đura Jakšić" u Krivelju
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Mašinsko-elektrotehničke škole u Boru
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Bora za period januar-septembar 2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2021. god. do 30.09.2021. godine
 • Rešenje o određivanju glasačkih mesta na teritoriji grada Bora, za glasanje na Republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex