3 Službeni list grada Bora, broj 4/2022 od 18.02.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 4/2022 od 18.02.2022.)


 • Odluka kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Bora za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmenama Odluke o sprovođenju urbane komasacije na komasacionom području na delu Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor - zona porodičnog stanovanja sa većim okućnicama u prostornoj celini 6
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnim delatnostima
 • Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova Gradskog veća grada Bora
 • Odluka o izboru člana Gradskog veća grada Bora
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove "Centra za kulturu grada Bora" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove "Bambi" Bor za 2022. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad "Bor"za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković" u Boru za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije "Bor" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Bora za period od 2022. do 2023. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex