3 Službeni list grada Bora, broj 39/2022 od 15.11.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 39/2022 od 15.11.2022.)


  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1705/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 39/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1706/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 39/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1700/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 39/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1725/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 39/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1727 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 39/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1630/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 39/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1697/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 39/22)
  • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 401-348/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 39/22)
  • Rešenje o određivanju savetnika za zaštitu prava pacijenata
  • Rešenje o otvaranju aproprijacija iz ostalih izvora finansiranja broj: 400-343/ 2022-III-04 ("Službeni list grada Bora", br. 39/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex