Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 33 od 19.11.2019.)


  • Program o izmenama Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Bora za 2019. godinu
  • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 401-267/2019-II-01 ("Službeni list grada Bora", br.33/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-810/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 33/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-809/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 33/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-811/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 33/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-813/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 33/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-814/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 33/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-815/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 33/19)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex