3 Službeni list grada Bora, broj 28/2021 od 24.09.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 28/2021 od 24.09.2021.)


  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Boru
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-760/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 28/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-801/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 28/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-803/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 28/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-805/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 28/21)
  • Rešenje o promeni aproprijacije br. 400-387/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 28/21)
  • Rešenje o povećanju aproprijacije iz ostalih izvora finansiranja broj: 400-381/2021-III-04 ("Službeni list grada Bora", br. 28/21)
  • Rešenje o povećanju aproprijacije iz ostalih izvora finansiranja broj: 400-388/2021-III-04 ("Službeni list grada Bora", br. 28/21)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex