3 Službeni list grada Bora, broj 27/2022 od 01.07.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 27/2022 od 01.07.2022.)


 • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Bora Nataši Jovanović
 • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Bora Vladimiru Stankoviću
 • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Bora Aleksandri Milosavljević
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Bora
 • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Bora Marković Milošu
 • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Bora Saneli Golubović
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Bora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetske pomoći-subvencija Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetske pomoći-subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković" u Boru
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković" u Boru
 • Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Bor
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Bor
 • Rešenje o prestanku funkcije Gradskog pravobranioca grada Bora
 • Rešenje o postavljenju Gradskog pravobranioca grada Bora
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Bora u nazivu sportskog udruženja "Futsal Sportsko udruženje Rudar Bor 1903"
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja BORTRAVEL DOO BOR o realizaciji usluge prevoza za period jul-decembar 2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji plana kapitalnih investicija grada Bora za 2021. godinu (za period 2021-2023. godine)
 • Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Bora za 2022. godinu period 2022-2024. godine
 • Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Bora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex