3 Službeni list grada Bora, broj 26/2021 od 09.09.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 26/2021 od 09.09.2021.)


 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
 • Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora za 2021. godinu
 • Rešenje o dodeli sredstava po javnom konkursu za finansiranje/sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji grada Bora za 2021. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-643/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-644/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-663/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-662/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-675/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-667/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-668/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-676/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 400-345/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-686/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-687/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-733/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-738/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-748/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-752/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-747/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-754/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 26/21)
 • Rešenje o povećanju aproprijacija iz ostalih izvora finansiranja


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex