Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 25 od 30.04.2020.)


  • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
  • Naredba broj: 217-105/2020-I ("Službeni list grada Bora", br.25/20)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex