3 Službeni list grada Bora, broj 23/2022 od 17.06.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 23/2022 od 17.06.2022.)


 • Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja Bora
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane "SNAGA ISTOKA" na teritoriji grada Bora
 • Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture- Narodna biblioteka Bor
 • Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Muzej rudarstva i metalurgije "Bor"
 • Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Ustanova "Centar za kulturu grada Bora"
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Bora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora
 • Rešenje o određivanju lica za overu Obrasca ZIP - 1
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa Javnog ugovora za poveravanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Bora po modelu javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2021. god. do 31.12.2021. godine
 • Rešenje o ispravci tehničkih grešaka u sastavnom delu Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Apoteke Bor u likvidaciji
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog veća grada Bora za period od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2022. godinu
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2022. godinu
 • Operativni plana odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Bora za 2022. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex