3 Službeni list grada Bora, broj 20/2021 od 01.07.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 20/2021 od 01.07.2021.)


  • Rešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose
  • Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" u Boru
  • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" u Boru
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković" u Boru
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa rada Turističke organizacije "Bor" za 2021. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog veća grada Bora za period od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. godine
  • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2021. god. do 31.03.2021. godine
  • Kratkoročni akcioni plan za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru
  • Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Bora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex