3 Službeni list grada Bora, broj 18/2022 od 24.05.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 18/2022 od 24.05.2022.)


  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
  • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju Stručnog tima za realizaciju Javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, izgradnju i finansiranje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode
  • Rešenje o zaduženju članova Gradskog veća grada Bora za određene oblasti
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-391/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 18/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-407/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 18/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-424/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 18/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-426/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 18/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-429/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 18/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex