3 Službeni list grada Bora, broj 17/2021 od 03.06.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 17/2021 od 03.06.2021.)


  • Pravilnik o pružanju usluge pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju
  • Odluka br. 217-19/2021-II-01 ("Službeni list grada Bora", br. 17/21)
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti kulture u gradu Boru


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex