Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 17 od 26.06.2019.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Gradskoj upravi grada Bora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex