3 Službeni list grada Bora, broj 11/2023 od 31.03.2023.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 11/2023 od 31.03.2023.)


 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-157/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-208/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-222/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-226/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-227/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-235/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-228/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-236/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-217/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-225/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-230/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-239/2023-II ("Službeni list grada Bora", br. 11/23)
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti kulture u gradu Boru


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex