3 Službeni list grada Bora, broj 1/2023 od 19.01.2023.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 1/2023 od 19.01.2023.)


  • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na nacrt Programa sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada, selektovanja komunalnog otpada, čišćenja javnih površina i održavanja javnih zelenih površina za 2023. godinu
  • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju Stručnog tima za realizaciju Javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, izgradnju i finansiranje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex