3 Službeni list grada Bora, broj 1/2021 od 22.01.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 1/2021 od 22.01.2021.)


  • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru
  • Rešenje o promeni aproprijacije 400-502/2020-II-01 ("Službeni list grada Bora", br. 1/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2700/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 1/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2713/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 1/21)
  • Zaključak o formiranju punkta za imunizaciju za teritoriju grada Bora broj: 217-1/2021-I-01 ("Službeni list grada Bora", br. 1/21)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex