Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 1 od 27.07.2018.)


  • ODLUKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZA IZABRANA I POSTAVLJENA LICA U ORGANIMA GRADA BORA ("Sl. list grada Bora", br. 1/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ORGANA GRADA BORA ("Sl. list grada Bora", br. 1/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex