Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 41 od 13.04.2020.)


  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2020.
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu programa rada Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex