Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 27 od 23.03.2018.)


Akti gradskih opština

VOŽDOVAC

 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma kulture "Ripanj"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture "Ripanj"
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Doma kulture "Ripanj"
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Doma kulture "Ripanj"
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora ustanove Sportski centar "Voždovac"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

NOVI BEOGRAD

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

MLADENOVAC

 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2018. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o subvencijama cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac
 • Odluka Skupštine Gradske opštine Mladenovac broj I-00-06-1-17/3/2018 od 23. marta 2018. godine
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex