Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 28 od 13.05.2020.)


 • Pokrajinska uredba o načinu sprovođenja građanskog nadzora i kontrole procesa planiranja i realizacije budžeta AP Vojvodine;
 • Uputstvo za sprovođenje izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 21. jun 2020. godine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju direktora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
 • Rešenje imenovanju direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-30;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-31;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-32;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbeničkog kompleta -Mađarski jezik za drugi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex