Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Predviđeno je ukidanje rešenja iz važećeg Ustava o izboru sudija i zamenika javnih tužilaca na trogodišnji mandat, jer se na taj način krši jedno od osnovnih načela stalnosti sudijske i tužilačke funkcije


Nacrt amandmana na Ustav RS je napredniji i liberalniji u odnosu na Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe iz januara, kaže ministarka pravde, Nela Kuburović, ističući da ne postoji nijedan argument koji bi opravdao pojedine kritike o politizaciji sudstva i tužilaštva.

Naglasila je da su Nacrtom ustavnih amandmana, pored ostalog, usvojene i kritike na važeći Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) iz 2006. godine.

"Amandmanima je pre svega postupak izbora sudija i predsednika sudova izmešten iz Narodne skupštine i predviđeno je da bude u isključivoj nadležnosti Visokog saveta sudstva (VSS). Izbor zamenika javnih tužilaca je u isključivoj nadležnosti Visokog saveta tužilaca (VST), kako će se ubuduće zvati taj najviši tužilački organ", napomenula je ministarka pravde.

Predviđeno je i ukidanje rešenja iz važećeg Ustava o izboru sudija i zamenika javnih tužilaca na trogodišnji mandat, s obzirom da se, kako je ukazala, na taj način krši jedno od osnovnih načela stalnosti sudijske i tužilačke funkcije.

Osvrćući će se na kritike pojedinih strukovnih udruženja, Kuburović je ukazala da je Nacrtom amandmana sada precizirano ko može biti "istaknuti pravnik", kao i da je otklonjena mogućnost blokade njihovog izbora u Narodnoj skupštini.

"U amandmanima su dati opšti kriterijumi, koji će biti precizirani zakonom. Navedeno je da to može biti pravnik koji ima 10 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita, da mora da ima veze sa poslovima kojima se bavi VSS ili VST i da ispunjava osnovne moralne i etičke kriterijume da bi bio biran za ova nezavisna tela", rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, politizaciju njihovog izbora će smanjiti kvalifikovana skupštinska većina za izbor pet članova tih tela - istaknutih pravnika.

"To znači da morate imati najmanje tri petine poslanika koji će glasati za predložene kandidate, a upravo je kvalifikovana većina način da se izbegne politizacija - odnosno da vladajuća koalicija omogući da ima svog kandidata prilikom izbora u VSS i VST", ukazala je Kuburović.

U odnosu na radni tekst, u Nacrt je ubačena odredba koja predviđa mehanizam za otklanjanje blokade izbora budućih članova VSS i VST.

Nacrt predviđa da ukoliko ne bude dovoljno glasova kvalifikovane skupštinske većine koja će podržati predlog kandidata za izbor "istaknutih pravnika", o izboru će odlučivati petočlana komisija.

"Komisija koju će činiti predsednik Ustavnog suda Srbije, predsednik Narodne skupštine, predsednik Vrhovnog suda Srbije, Visoki javni tužilac i Zaštitnik građana, će odlučivati o kandidatima koji su bili na razmatranju u skupštinskoj proceduri", precizirala je ministarka pravde.

Povodom kritika koje su se čule u vezi predloženog rešenja za ulazak u pravosuđe, Kuburović je naglasila da nije planirano više "ulaznih institucija za obuku", ukazujući da je Nacrtom jasno definisano da onaj ko se prvi bira na sudijsku ili tužilačku funkciju mora da prođe određenu obuku, dok će opšti i posebni uslovi za izbor biti definisani zakonom.

"Upravo je Ustavni zakon za sprovođenje amandmana I do XXIX na Ustav RS, koji je objavljen uz Nacrt amandmana, definisao da će buduća obuka biti kriterijum da se neko prijavi za konkurs za izbor sudija ili zamenika tužioca. Obuka će zavisiti od iskustva i vrste posla koji je obavljao kandidat i neće biti ista za kandidate koji su bili sudijski i tužilački pomoćnici i imaju po 10 godina radnog iskustva i kandidate koji dolaze, na primer, iz privrede", precizirala je Kuburović.

Ova odredba Ustavnog zakona, kako je naglasila, pokazuje da se neće zadržati postojeće stanje i da početna obuka na Pravosudnoj akademiji neće biti jedini uslov za ulaz u pravosuđe.

"Biće neophodna odgovarajuća obuka koja će zavisiti od prethodnog radnog iskustva i dužine radnog staža", konkretna je Kuburović.

Ona je podsetila da je Ministarstvo pravde unapredilo amandmane u skladu sa pristiglim mišljenjima i komentarima koji su se čuli na okruglim stolovima tokom javne rasprave.

"Usvojili smo pojedina mišljenja, pre svega stavove struke, udruženja sudija tužilaca, VSS, VKS ali i predloge koje smo dobili od Republičkog javnog tužioca. Ono što je bitno je da su razjašnjene pojedine odredbe, pre svega one koje se odnose na postupak premeštanja sudija", navela je Kuburović.

Konkretizovane su i odredbe za razrešenje sudija i javnih tužilaca, a najbitnije je da je ukinut "zlatni glas" (prilikom glasanja u VSS) koji je izazvao veliku polemiku u javnosti.

Nacrt ustavnih amandmana iz oblasti pravosuđa je 13. aprila prosleđen Venecijanskoj komisiji na mišljenje, koja će ih procenjivati tokom predstojećeg zasedanja u junu.

Ministarka je najavila da će preporuke Venecijanske komisije biti ubačene u tekst amandmana koji će potom biti prosleđen Vladi Republike Srbije.

Prema proceduri izmene Ustava, Vlada će predlog ustavnih amandmana proslediti Narodnoj skupštini na usvajanje, a svakako će morati da budu verifikovani na referendumu.

Izvor: Vebsajt Novosti, 22.04.2018.
Naslov: Redakcija