Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI NACRT IZMENA USTAVA U OBLASTI PRAVOSUĐA: Usaglašeni tekst prosleđen Venecijanskoj komisiji. Izostavljen je "zlatni glas" predsednika VSS, prilikom glasanja članova VSS, te odredba kojom disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija i predsednika sudova može pokrenuti i ministar nadležan za pravosuđe


Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji novi nacrt izmena Ustava u oblasti pravosuđa zajedno sa radnim tekstom Ustavnog zakona za sprovođenje ustavnih amandmana.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 12. aprila 2018. godine donela Zaključak, kojim je usvojila navedeni nacrt izmena Ustava i dala uputstvo da se isti prosledi Venecijanskoj komisiji na razmatranje, što je Ministarstvo i učinilo 13. aprila 2018. godine.

Pored toga što je tekst novog nacrta usaglašen sa određenim komentarima sa drugog kruga javne rasprave, u njega su uneta i sasvim nova rešenja.

Definisanje zaštitnog mehanizma koji treba da omogući izbor svih članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca, i da spreči blokadu njihovog izbora predstavlja novo rešenje u nacrtu izmena. Preciznije je definisan pojam "istaknuti pravnik", što je bio jedan od zahteva stručne javnosti tokom javne rasprave. Detaljno su navedeni i razlozi za razrešenje sudija i zamenika javnog tužioca, a izmenjene su i odredbe o premeštaju sudija, kao i nespojivost funkcija sudija, javnog tužioca i zamenika javnog tužioca.

U delu koji se odnosi na rad Visokog saveta sudstva, izostavljen je "zlatni glas" predsednika VSS, prilikom glasanja članova VSS. Takođe, izostavljena je i odredba kojom disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija i predsednika sudova može pokrenuti i ministar nadležan za pravosuđe.

Radni tekst Ustavnog zakona definiše rokove u kojima će se Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova i Zakon o javnom tužilaštvu, kao i Zakon o Visokom savetu sudstva, Zakon o državnom veću tužilaca i Zakon o Pravosudnoj akademiji uskladiti sa ustavnim amandmanima. Takođe, radni teksta zakona propisuje da sudije Vrhovnog kasacionog suda nastavljaju svoju funkciju u Vrhovnom sudu Srbije, a da zamenici Republičkog javnog tužioca nastavljaju da obavljaju funkciju u Vrhovnom javnom tužilaštvu Srbije.

Ministarstvo pravde ukazuje da bez pozitivne ocene Venecijanske komisije radnog teksta ustavnih amandmana neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 13.04.2018.
Naslov: Redakcija