Zastava Bosne i Hercegovine

Nazad na glavnu stranicu "Kancelarko"


e-Fakture

Kancelarkov modul za elektronsko kreiranje i razmenu fakturaElektronske fakture su poslovna neminovnost i ovaj modul vam pomaže da lako i efiksano pravite, šaljete i primate takve fakture.Da li su elektronske fakture propisane zakonom ili nisu obavezne?

Trenutno važeći Zakon o elektronskom fakturisanju nalaže da celokupna privreda i javni sektor imaju obavezu da u svom poslovanju koriste elektronske fakture. Ipak, predviđeno je fazno uvođenje e-faktura.

Od 1.1.2022. subjekti privatnog sektora imaće obavezu da izdaju e-fakture subjektima javnog sektora, dok će subjekti javnog sektora imati obavezu da prime i čuvaju takvu fakturu, kao i da drugim subjektima javnog sektora izdaju e-fakture.

Od 1.7.2022. subjekti javnog sektora biće u obavezi da izdaju e-fakture subjektima privatnog sektora. Od istog datuma subjekti privatnog sektora biće u obavezi da prime i čuvaju e-fakture iz oba sektora.

Od 1.1.2023. počinje puna primena odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi.
Zašto bespotrebno trošiti novac na koverte, markice, poštanske usluge?


Koliko godišnje novca potrošite za fakturisanje robe ili usluga? Za samo 1.000 faktura godišnje koje pošaljete potrošite oko 80.000 dinara ako šaljete preporučeno, ili oko 110.000 dinara ako šaljete sa povratnicom. Zašto taj ili još veći novac ne iskoristite za nešto bolje? Jer modul e-Fakture vaše fakture šalje elektronski, u momentu, bez troškova slanja.
Zašto bespovratno trošiti vreme na kovertiranje, slanje,
isporuku i nesiguran prijem fakture?


Uz neracionalan utrošak novca ide i nepotrebno trošenje vremena na štampanje, kovertiranje, adresiranje i fizičku predaju pošiljke. Najzad, kada sve te korake uradite - i dalje niste sigurni da je vaš klijent dobio fakturu. Modul e-Fakture sve vaše račune šalje elektronski, instant, a primalac ih dobija u momentu kada ste ih poslali. Ubrzajte naplatu za barem 2-4 radna dana.
Vaše fakture ne stižu klijentima?
Ubrzajte proces naplate!


Osim što kroz e-Fakture vaši računi stižu elektronski, u momentu slanja, uz njih imate i potvrdu o prijemu od strane primaoca. A brže uručenje fakture logički i praktično predstavlja bržu i bolju mogućnost naplate. Ovo je posebno važno u slučajevima epidemije kada poslovni kolektivi rade od kuće i kada se poštanska isporuka faktura veoma komplikuje.
Nije mali problem kada klijent zagubi fakturu koju ste poslali.


U modulu e-Fakture nema gubljenja računa, oni su uvek tu, isporučeni i lako se mogu pronaći. I ne samo to, uz fakturu je moguće poslati i dodatnu propratnu dokumentaciju (otpremnice, garancije, knjižna odobrenja...)