PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. JANUAR 2014.

Alteri stipulari nemo potest - Niko se ne može obavezivati za trećeg.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 16. JANUAR 2014

VESTI NA DAN 16. JANUAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: