Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM - "Sl. glasnik RS", br. 118/2013: • Primena počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu •

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 118/2013: • Primena počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu •

ZLOUPOTREBA UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA1: • Uslovi za primenu beneficiranih stopa poreza po odbitku na dividende, kamate ili autorske naknade, sa posebnim osvrtom na pojam stvarnog vlasnika prihoda

PRIZNAVANJE U PORESKE SVRHE RASHODA KAMATE I PROVIZIJE U POSLOVIMA FAKTORINGA

Izvor: Paragraf Lex