Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI I NAČINU UVOZA LEKOVA KOJI NEMAJU DOZVOLU ZA LEK: PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 18. JANUARA 2014. GODINE


Ministar zdravlja je 30. decembra 2013. godine doneo Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava. Pravilnik je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 2/2014 od 10. januara 2014. godine, a stupa na snagu 18. januara.

Ovaj akt sačinjen je u saradnji sa svim zainteresovanim udruženjima u oblasti prometa lekova i medicinskih sredstava, kao i Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije. Takođe, sa odredbama ovog akta saglasilo se i Ministarstvo odbrane, Uprava carina i RFZO.

Pravilnikom su uvedena nova rešenja u oblasti uvoza neregistrovanih lekova i medicinskih sredstava, kojima se uvažava i obaveza sprovođenja javnih nabavki lekova od strane zdravstvenih ustanova, odnosno centralizovanih javnih nabavki koje sprovodi RFZO, a u cilju pojednostavljivanja procedura i skracivanja rokova, odnosno obezbeđivanja efikasne i dostupne farmaceutske zdravstvene zaštite. Pored toga, po prvi put se uređuju oblasti kao što je uvoz neregistrovanog leka za hitnu primenu, uvoz neregistrovanih lekova u svrhu donacije odnosno humanitarne pomoci, kao i u cilju donacije za pojedinačnog pacijenta, odnosno grupu pacijenata, a u skladu sa evropskim standardima.

Pravilnik (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 15.1.2014.