Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

OPŠTE OBAVEZNO UPUTSTVO REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA


Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je 16.3.2020. donela Opšte obavezno uputstvo.

U skladu sa ovim uputstvom Apelaciona javna tužilaštva, Viša javna tužilaštva, Osnovna javna tužilaštva, Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine, za vreme vanrednog stanja proglašenog na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja od 15.3.2020. godine, koje su doneli predsednik Republike (802 broj 2-1186I2020), predsednik Narodne skupštine (820-447/20) i predsednik Vlade (85-00-2/2020-01) dužna su da:

- organizuju rad u skladu sa propisanim merama Vlade Republike Srbije u okviru vanrednog stanja;

- nadležna tužilaštva HITNO postupaju i preduzimaju zakonom propisane radnje prema licima za koje postoji osnov sumnje da su izvršila krivično delo Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz člana 248. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019 - dalje: KZ). S tim u vezi ukazujemo da nepostupanje po rešenju Ministarstva zdravlja, Sektora za inspekcijske poslove, Odeljenja granične sanitarne inspekcije, Grupe za sanitarni nadzor za granično područje, kojim se nekom licu nalaže zdravstveni nadzor nad zaraznom bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i mera ograničenja kretanja, odnosno mera kućne izolacije, predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela iz člana 248. KZ;

- da za vreme trajanja vanrednog stanja organizuju rad na način da se u predmetima koji ne trpe odlaganje i u kojima je potrebno preduzimanje hitnih mera propisanih posebnim zakonima, predmetima pojačane društvene opasnosti, pritvorskim predmetima i predmetima u kojima je preduzimanje radnji vezano za rok, radnje preduzimaju bez odlaganja i u skladu sa zakonom;

- potrebno je HITNO postupanje u predmetima za krivična dela izazivanje panike i nereda iz član 343. KZ.

Ukoliko postoji ili se ukaže potreba, rad po dežurstvima je potrebno organizovati na način da se obezbedi optimalna reakcija javnog tužilaštva na situaciju na teritoriji mesne i stvarne nadležnosti.

Kategorije zaposlenih koje zbog posebnih razloga mogu obavljati poslove od kuće uz donošenje odgovarajuće odluke, biće navedene u posebnom dopisu.

Redakcija