Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

PREPORUČENO RADNO VREME APOTEKAMA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA


Pitanje:

• Kako organizovati radno vreme u apotekama za vreme trajanja vanrednog stanja?

Odgovor:

U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019):

- nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi, utvrđuje se u zavisnosti od vrste zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, kao i vrste zdravstvene delatnosti koju obavljaju, a u skladu sa potrebama građana i organizacijom rada drugih zdravstvenih ustanova i privatne prakse na određenoj teritoriji,

- nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi u privatnoj svojini utvrđuje direktor, a u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini i privatnoj praksi osnivač,

- zdravstvena ustanova, kao i privatna praksa, o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena, obaveštava APR, radi upisa u nadležni registar,

- nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatne prakse za vreme epidemija i otklanjanja posledica prouzrokovanih kriznim i vanrednim situacijama utvrđuje ministar, a za zdravstvene ustanove i privatnu praksu koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine, utvrđuje ministar na predlog pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja.

Još uvek nije doneta posebna odluka o rasporedu rada, početku iIi završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatne prakse za vreme epidemije, a Farmaceutska komora je, s obzirom na skraćivanje radnog vremena domova zdravlja do 18 sati, takođe preporučila skraćivanje radnog vremena apoteka do 18 časova, uz izuzetak apoteka koje su odlukom direktora zdravstvene ustanove i/ili osnivača određene kao dežurne apoteke.

Jelica Radulović