Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI: Pojedine odredbe Zakona primenjivaće se protekom roka od šest meseci od dana stupanja Zakona na snagu, kako bi se uvoznicima ostavio rok za prilagođavanje i blagovremeno donele izmene podzakonskog akta za primenu ovog Zakona


Na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, 23. decembra 2019. godine, usvojen je Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi.

Pravni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Važeći Zakon o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009 i 95/2018 - dr. zakon) je u primeni od 2005. godine, i imao je manje izmene i dopune 2007, 2009. i 2018. godine.

Razlozi za dopune ovog zakona su:

  • vraćanje u primenu odredbi člana 3a Zakona o Carinskoj tarifi, koje su ukinute članom 282. novog Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) od 17. juna 2019. godine.
  • propisivanje nomenklaturnih promena za određene kategorije novih traktora za poljoprivredu i šumarstvo iz tarifnog broja 8701, kao i propisivanje niže stope carine kada se isti uvoze za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju.

Napominjemo da je u odnosu na tekst koji je bio sadržan u Predlogu zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, usvojen Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi pretrpeo određene izmene, u skladu sa dva amandmana prihvaćena na zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije.

Stupanje na snagu ovog zakona je osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", osim člana 2. koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, koje je predloženo iz razloga da bi se uvoznicima ostavio rok za prilagođavanje i blagovremeno donele izmene podzakonskog akta za primenu ovog zakona.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 24.12.2019.