Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen veći broj zakona, među kojima i novi Zakon o javnim nabavkama


U Danu za glasanje, 23. decembra, Narodna skupština usvojila je:

 • Zakon o javnim nabavkama,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja,
 • Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu,
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika,
 • Zakon o dopunama Zakona o prekršajima i
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Narodna skupština je usvojila i:

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije,
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća,,Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (III faza),
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš - Merdare Faza 1, između Republike Srbije i Evropske investicione banke,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke "KfW", Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju.

Narodni poslanici usvojili su i predloge zakona o završnim računima budžeta Republike Srbije za 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu, koje je podnela Vlada.

Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Narodna skupština je izabrala za predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimira Antonijevića. Izabrana su i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći, i to: Ljiljana Blagojević, Marko Vidaković, Dušica Đorđević i Dragan Đurđević.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 23.12.2019.
Naslov: Redakcija