Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE I DOPUNE SETA PRAVOSUDNIH ZAKONA


Ministar pravde, Nikola Selaković, obrazložio je u Narodnoj skupštini Republike Srbije set zakona iz oblasti pravosuđa, koji predviđa novine u oblasti izvršenja, beležništva i uređenja sudova, uz poziv poslanicima da podrže ova zakonska rešenja u cilju efikasnijeg pravosuđa.

Predlogom zakona o izvršenju i obezbeđenju uređuje se postupak u kojem sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca, postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja, čiji rad je precizno uređen.

Novim zakonskim rešenjem menja naziv izvršitelja koji će ubuduće biti javni izvršitelji, a za taj posao će morati da imaju položen ispit za izvršitelje i pravosudni ispit.

Predlogom zakona ponovo se uvodi žalba, koja je ukinuta Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014) iz 2011. godine, a prigovor se zadržava.

Žalba je koncipirana kao instrument snaženja zakonitosti i ujednačavanja prakse sudova, pa je zato samo izuzetno predviđena i to samo protiv onih rešenja suda i u jednom slučaju rešenja izvršitelja koja imaju najvažnije posledice po postupak izvršenja ili obezbeđenja.

Žalbi ne prethodi prigovor, već se direktno izjavljuje na prvostepenu odluku, a rešenje o izvršenju pobija se direktno žalbom.

Govoreći o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, on je ukazao da su posle godinu dana primene Zakona o javnom beležništvu("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) uočene nepravilnosti, a da su najznačajnije promene koje donosi Predlog zakona to što je vršenje nadzora i disciplinske odgovornosti nad obavljanjem te funkcije podeljena između Ministarstva pravde i Komore javnih beležnika, a uvodi se i nova kategorija javnobeležnički saradnik i uređuje njihova nadležnost.

Novina je i da Ministarstvo pravde pre određivanja datuma početka rada javnog beležnika obavlja kontrolu ispunjenosti tehničkih uslova, a pomera se starosna granica za obavljanje poslova javnog beležnika sa 65 na 67.

Predstavljajući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova ministar je rekao da se Zakon o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013 i 40/2015 - dr. zakon) menja zbog vraćanja žalbe u izvršnom postupku, tako da će žalbu protiv prvostepenog rešenja osnovnog suda, rešavati viši sud.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ogleda se u tome što se zbog prenošenja određenih nadležnosti, pojedine takse ukiduju. Dvostruko su smanjene taksene obaveze za građane i pravna lica u izvršnom postupku.

Taksa se uvek smanjuje kada izvršenje sprovodi izvršitelj, a ne sud, te da veliko smanjenje uloge suda i prilično povećanje uloge izvršitelja nalaže da se taksa smanji.

Ministar je raspravu o ovom zakonskom predlogu iskoristio i da iznese podatak da se 60 odsto sudskih taksi koje nisu dobrovoljno plaćene najčešće nikada ne plate i da Poreska uprava taj posao ne obavlja, jer je reč za nju o malim iznosima. - To je ozbiljan novac za opremanje sudova i tužilaštava i stvaranje znatno boljih uslova za rad naših službenika - istakao je Selaković.

Uporedo sa ovim zakonskim rešenjima, poslanici razmatraju i Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama, Predlog zakona o dopunama Zakona o Javnom tužilaštvu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka.

Izvor: Press služba Vlade Srbije i Danas, Blic, 15.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeleđavanje: Redakcija