Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Direkcija policije, Uprava policije i Uprava saobraćajne policije započele rad na pripremi predloga Obavezne instrukcije o načinu organizovanja rada na bezbednosnim sektorima i policijskim odeljenjima koja ima za cilj trajno otklanjanje nepravilnosti, koje su navedene u Upozorenju Poverenika, a u vezi sa obradom podataka o ličnosti građana sa "F" dijagnozom, kao i obradom nekih drugih ličnih podataka, bez valjanog pravnog osnova


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) o preduzetim merama i planiranim aktivnostima povodom Upozorenja koje je Poverenik prošlog meseca, nakon sprovedenog nadzora, uputio MUP-u u vezi sa obradom podataka o ličnosti građana sa "F" dijagnozom, kao i obradom nekih drugih ličnih podataka, bez valjanog pravnog osnova.

Poverenik ocenjuje kao dobru i ispravnu reakciju to što su, kako u izjašnjenju MUP-a stoji "Direkcija policije, Uprava policije i Uprava saobraćajne policije započele su rad na pripremi predloga Obavezne instrukcije o načinu organizovanja rada na bezbednosnim sektorima i policijskim odeljenjima koja ima za cilj trajno otklanjanje nepravilnosti koje su navedene u Upozorenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti."

Poverenik naglašava da je veoma važno da navedena Obavezna instrukcija bude pripremljena i da njena primena počne u što je moguće kraćem roku, i tako omogući prevazilaženje značajnog broja problema nasleđenih iz prošlosti, a predugo tolerisanih.

Poverenik, međutim, upozorava da je za rešavanje svih otvorenih problema u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kako u oblasti unutrašnjih poslova tako i generalno, potrebno mnogo više. Nužna je potpuna, korenita promena odnosa svih nadležnih, a pre svega Vlade Republike Srbije prema veoma lošem stanju u ovoj oblasti i prema neshvatljivom kašnjenju u preduzimanju zakonodavnih aktivnosti potrebnih da se ona uredi na adekvatan način.

U vezi sa stanjem u oblasti unutrašnjih poslova, Poverenik podseća da je MUP, još 2014. godine počelo rad i izradilo, uz dobru saradnju sa Poverenikom, Nacrt zakona o evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova, s ciljem da donošenjem tog zakona otkloni sve teškoće u sprovođenju i izvršavanju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), ali da do danas procedura usvajanja tog zakona nije sprovedena.

Na opštem, generalnom nivou, imamo još drastičniji primer. To je "aktivnost" na donošenju novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tu svrhu, još sredinom 2012. formirana je vladina međuresorska radna grupa, ali je i posle 5 godina "rada" izostao bilo kakav efekat. Pokušaji Poverenika da pomogne ignorisani su. S tim u vezi, Poverenik podseća da je nedavno, uz podršku najvećeg dela kompetentnih subjekata civilnog sektora i struke, Vladi stavio na raspolaganje novi Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u najvećoj mogućoj meri usaglašen i sa Opštom uredbom EU.

Poverenik apeluje na nadležne da bez odlaganja preduzmu aktivnosti na usvajanju zakona koji su neophodna pretpostavka za to da se stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti podigne na bar minimalno prihvatljiv nivo.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 10.07.2017.
Naslov: Redakcija