Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIKOV MODEL ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik dostavio Vladi RS Model zakona


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz pismo predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić, stavio je Vladi na raspolaganje pripremljen Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Potreba donošenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je već dugo vremena evidentna, i bar "na papiru" nesporna, budući da Radna grupa Vlade Republike Srbije formirana sa tim zadatkom, postoji još od 2012. godine.

Poverenik je, iako to nije njegova obaveza, pripremio Model i stavio ga na raspolaganje Vladi, sa željom da doprinese bržem, inače odavno neophodnom uspostavljanju savremenog normativnog okvira, usaglašenog sa standardima koji važe u zemljama Evropske unije.

Poverenik je izrazio nadu da se neće ponoviti iskustvo od pre tri godine kada je on takođe pripremio i stavio Vladi na raspolaganje kompletan Model novog zakona, a Vlada, u Akcionom planu za Poglavlje 23 u pregovorima sa EU, utvrdila da će novi zakon biti donet do kraja 2015. godine i da će osnovu predstavljati taj Model. Međutim, zakon ipak nije donet, pa je tada, tako, Akcioni plan za Poglavlje 23, usaglašen sa EU, prekršen i pre nego što je Poglavlje otvoreno.

Kako je u međuvremenu realni kontekst značajno izmenjen, Evropska unija dobila je Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti, to je podrazumevalo dodatni rad na Modelu zakona i Model koji je ovom prilikom dostavljen i stavljen na raspolaganje, je u najvećoj mogućoj meri usaglašen i sa Opštom uredbom.

U dvomesečnoj javnoj raspravi koju je Poverenik povodom Modela organizovao i sproveo, ostvarena je dobra saradnja i razmena mišljenja sa velikim brojem relevantnih subjekata iz civilnog sektora, odnosno struke, a velika grupa nevladinih organizacija (SHARE Fondacija, Partneri za demokratske promene Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Yucom – Komitet pravnika za ljudska prava, Društvo sudija Srbije, Centar za evroatlanske studije - CEAS, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, Centar za istraživačko novinarstvo – CINS, Centar za praktičnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, Fondacija centar za demokratiju, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA, Link plus, Nezavisno društvo novinara Vojvodine - NDNV, Asocijacija onlajn medija - AOM, Autonomni ženski centar) nedavno i formalno uputila Vladi Srbije inicijativu za brzo donošenje zakona, sa Modelom koji je Poverenik pripremio, kao osnov.

I brojni drugi subjekti (Društvo za informatiku Srbije, Udruženje banaka Srbije, Savet stranih investitora, Američka privredna komora u Srbiji) su tokom i nakon javne rasprave koja je sprovedena, pružili podršku donošenju novog zakona i Modelu koji je pripremio Poverenik.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 06.07.2017.
Naslov: Redakcija